2021-08-03

تصاویری از دریای مدیترانه؛ عملیات نجات مهاجران غیرقانونی
Now playing Next
تصاویری از سودان جنوبی؛ نمایندگان پارلمان ترکیبی زیر سایه صلح سوگند یاد کردند
Now playing Next
مراسم تنفیذ ابراهیم رئیسی
Now playing Next