تصاویری از یونان؛ آتش سوزی در جنگل‌های نزدیک آتن

ویدیوها. تصاویری از یونان؛ آتش سوزی در جنگل‌های نزدیک آتن

آتش سوزی در جنگل های نزدیک شهر آتن، پایتخت یونان، که از بعدازظهر سه شنبه گسترش یافته است، باعث شد جاده ملی یونان که دو شهر آتن و لامیا را به هم وصل می‌کند، بسته شود.

آتش سوزی در جنگل های نزدیک شهر آتن، پایتخت یونان، که از بعدازظهر سه شنبه گسترش یافته است، باعث شد جاده ملی یونان که دو شهر آتن و لامیا را به هم وصل می‌کند، بسته شود.

این در حالی است که مقام‌های محلی ساعت ۱۶:۳۰در پی گسترش آتش به سمت مناطق مسکونی در حومه شمالی شهر آتن، دستور تخلیه ساکنان واریبوبی را از این منطقه صادر کرده‌اند.

با نزدیک شدن شلعه‌های آتش به پایتخت، هزاران نفر از ساکنان مناطق شمالی آتن، منازل مسکونی خود ترک کردند و از شهر گریختند.  

همچنین با توجه به اینکه برخی از پست‌های برق در محاصره آتش قرار گرفته‌اند، مردم برای تأمین برق در گرم‌ترین روز پایتخت یونان با بیش از ۴۲ درجه سانتیگراد با مشکل مواجه شدند.

تازه‌ترین ویدیو