2019-08-23

گزارش‌های یورونیوز از فضا؛ معدن‌کاوی روی مریخ و ماه با باکتری
در حال نمایش بعدی
آگهی
کمیسیون اروپا: موضع کشورهای اروپایی درباره برکسیت یکپارچه است و تغییری نکرده است
در حال نمایش بعدی