2019-08-23

گزارش‌های یورونیوز از فضا؛ معدن‌کاوی روی مریخ و ماه با باکتری
Now playing Next
کمیسیون اروپا: موضع کشورهای اروپایی درباره برکسیت یکپارچه است و تغییری نکرده است
Now playing Next