2019-05-23

آگهی
 طرح ۴۸ تیمی شدن جام جهانی قطر منتفی شد
در حال نمایش بعدی
رهبر ایران: من به برجام به آن صورتی که عمل و محقق شد، خیلی اعتقادی نداشتم
در حال نمایش بعدی