2017-06-26

اتحادیه اروپا: قولهای مهاجرتی بریتانیا کافی نیست
Now playing Next
ایجاد واحد اندازه گیری سراسری برای قدرت تابش خورشید
Now playing Next