2017-03-05

حدود چهل هزار نفر به درخواست گردهمایی فرانسوا فیون در پاریس پاسخ دادند
در حال نمایش بعدی
آگهی
همه پرسی قانون اساسی در ترکیه؛ اصرار آنکارا به تبلیغات در اروپا و عدم تمایل برخی کشورها
در حال نمایش بعدی