راهپیمایی و جشن همجنسگرایان در سیدنی

راهپیمایی و جشن همجنسگرایان در سیدنی

هزاران تن روز شنبه برای تماشای راهپیمایی سالانه زنان و مردان همجنسگرا در مرکز سیدنی گردهم آمدند. این راهپیمایی همزمان با جشن سنتی مردیگرا برپا شد.

هزاران تن روز شنبه برای تماشای راهپیمایی سالانه زنان و مردان همجنسگرا در مرکز سیدنی گردهم آمدند. این راهپیمایی همزمان با جشن سنتی مردیگرا برپا شد.

تازه‌ترین ویدیو