راهپیمایی و جشن همجنسگرایان در سیدنی
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست

راهپیمایی و جشن همجنسگرایان در سیدنی

هزاران تن روز شنبه برای تماشای راهپیمایی سالانه زنان و مردان همجنسگرا در مرکز سیدنی گردهم آمدند. این راهپیمایی همزمان با جشن سنتی مردیگرا برپا شد.

هزاران تن روز شنبه برای تماشای راهپیمایی سالانه زنان و مردان همجنسگرا در مرکز سیدنی گردهم آمدند. این راهپیمایی همزمان با جشن سنتی مردیگرا برپا شد.

تازه‌ترین ویدیو

با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست