ئتاتر خیابانی 'مادران گریان' در فراق دانشجویان مفقود شدۀ مکزیکی

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
ئتاتر خیابانی 'مادران گریان' در فراق دانشجویان مفقود شدۀ مکزیکی

گروهی از زنان سپیدپوش در مکزیکوسیتی بر طبق آیین و سنت مکزیکی ها در فراق فرزندان از دست رفته، موسوم به «مادران گریان»، در تئاتری خیابانی یاد ۴۳ دانشجوی مفقود شده را گرامی داشتند.

جوانان مفقود شده دانشجویان دانشکدۀ تربیت معلم بودند که پس از حرکتی گروهی و اعتراضی در مکزیکوسیتی، در ۲۶ سپتامبر سال ۲۰۱۴ میلادی در شهر «ایگوآلا» واقع در ایالت «گوئرِرو» مکزیک ناپدید شدند.

تحقیقات دادستانی مکزیک و نظر کارشناسان مستقل در خصوص سرنوشت این دانشجویان متناقض و متفاوت است.

گزارش ها اما حاکی است، دانشجویان معترض به دستور شهردار شهر «ایگوآلا» توسط پلیس بازداشت و به یک باند تبهکار تحویل داده شده اند و تبهکاران هم آنان را به قتل رسانده اند.