کشمکش و درگیری حامیان و مخالفان ترامپ در چند شهر آمریکا

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
کشمکش و درگیری حامیان و مخالفان ترامپ در چند شهر آمریکا

تظاهرات و تجمعات حامیان و مخالفان دونالد ترامپ، رئیس جمهوری جدید آمریکا در برکلی کالیفرنیا با درگیری و در مینه سوتا، نشویل و مار-آ-لاگو با کشمکش و جدل همراه بود.

پلیس برای جلوگیری از درگیری دو گروه و پراکندن آنان گاز اشک آور شلیک و چند نفر را بازداشت کرد.

در شهر نیویورک حامیان ترامپ در یک سوی خیابان و مخالفان او در سوی دیگر خیابان صف بستند.

تجمعات و راهپیمایی های حامیان و مخالفان ترامپ در دیگر شهرهای این کشور نیز برگزار شد هرچند شمار آنان در بزرگترین این تظاهرات از بیش از چندصد نفر تجاوز کرد.

حامیان دونالد ترامپ می گویند اولویت ترامپ بزرگی و اقتدار و شکوه و منافع ملی آمریکاست و باید به او فرصت داد. مخالفان ترامپ اما او را رئیس جمهوری نژادپرست، ضدمهاجر و زن ستیز می دانند.