2017-02-27

اخبار از بروکسل؛ برکسیت دستور جلسه مجلس اعیان بریتانیا
Now playing Next
اتحاد سوسیالیست ها و سبزهای فرانسه؛ دیدار با کارگران در رستوران مک دونالد
Now playing Next
«روبات همکار» به کارگران صنعتی برای جابه جایی اجسام سنگین کمک می کند
Now playing Next
محبوبیت «مارتین شولتز» در نظرسنجی ها برای تصدی مقام صدراعظمی در آلمان
Now playing Next
دبیرکل سازمان ملل: جامعه جهانی در مقابله با افراطی گرایی مسئولیت پذیرتر باشد
Now playing Next