شورشیان ابوسیاف در فیلیپین گروگان آلمانی را سر بریدند

شورشیان ابوسیاف در فیلیپین گروگان آلمانی را سر بریدند
نگارش از Euronews

گروه شورشی ابوسیاف در فیلیپین روز دوشنبه ویدئویی از بریدن سر یک شهروند آلمانی که در اسارت این گروه بود، منتشر کرد.

گروه شورشی ابوسیاف در فیلیپین روز دوشنبه ویدئویی از بریدن سر یک شهروند آلمانی که در اسارت این گروه بود، منتشر کرد.

در این ویدئو یکی از اعضای ابوسیاف با قَمه این شهروند هفتاد و چند ساله آلمانی را که از ماه نوامبر (آبان ماه) گذشته به گروگان گرفته شده بود به قتل می رساند.

گروه ابوسیاف که در جزایر دور افتاده جنوب فیلیپین مستقر است به گروه داعش اعلام وفاداری کرده است. اکثر ساکنان این جزایر را مسلمانان تشکیل می دهند.

گروه ابوسیاف برای آزادی گروگان آلمانی خود درخواست رقمی معادل ۵۶۰ هزار یورو کرده بود.

وزیر خارجه فیلیپین در واکنش به انتشار این ویدئو ضمن تاکید بر سیاست کشورش مبنی بر عدم باج دهی به گروگان گیران از احتمال به قتل رسیدن گروگان آلمانی گروه ابوسیاف به دلیل ابتلا به بیماری سخن گفت.

مطالب مرتبط