2016-12-21

آگهی
باراک اوباما طرح منع دائمی حفاری نفتی در اقیانوس اطلس و اقیانوس منجمد شمالی را امضا کرد
در حال نمایش بعدی