همکاری ارتش ژاپن در خانه تکانی
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست

همکاری ارتش ژاپن در خانه تکانی

بیش از ۵۰۰ سرباز نیروی زمینی دفاع شخصی ارتش ژاپن در عملیات سالانه خانه تکانی و تمیز کردن قصر تاریخی «هیمجی» شرکت کردند. این قصر که در اوایل قرن هفدهم ساخته شده است در فهرست میراث جهانی یونسکو قرار دارد.

بیش از ۵۰۰ سرباز نیروی زمینی دفاع شخصی ارتش ژاپن در عملیات سالانه خانه تکانی و تمیز کردن قصر تاریخی «هیمجی» شرکت کردند. این قصر که در اوایل قرن هفدهم ساخته شده است در فهرست میراث جهانی یونسکو قرار دارد.

تازه‌ترین ویدیو

با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست