رئیس جمهوری سابق اسرائیل پس از پنج سال از زندان آزاد شد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
رئیس جمهوری سابق اسرائیل پس از پنج سال از زندان آزاد شد

موشه کاتساو، رئیس جمهوری سابق اسرائیل پس از سپری کردن پنج سال در زندان آزاد شد. همسر آقای کاتساو و شماری از اعضای خانواده او به استقبالش آمدند.

رئیس جمهوری سابق اسرائیل پیش از پایان دوره محکومیت هفت ساله از زندان آزاد شد.

موشه کاتساو ۷۱ ساله در سال ۲۰۱۱ میلادی در دادگاه به هفت سال زندان محکوم شده بود. یکی از اتهامهای او به اوایل دهه نود میلادی مربوط بود که در مقام وزیر گردشگری اسرائیل کار می کرد. یکی از شاکیان این پرونده یک کارمند زن بود و مدعی بود که آقای کاتساو چند بار به زور با او رابطه جنسی برقرار کرده بود.

اتهام آقای کاتساو تجاوز و آزار جنسی و جلوگیری از اجرای عدالت بود.

آقای کاتساو در سال ۲۰۰۰ میلادی به مقام ریاست جمهوری رسید اما در سال ۲۰۰۷ میلادی و چند هفته قبل از پایان دوره ریاست جمهورِی، مجبور به کناره گیری از مقام خود شد. کناره گیری آقای کاتساو از مقام ریاست جمهوری آغاز دعوای حقوقی او در این پرونده بود.