تجمعات مختلف به یاد قربانیان حمله در برلین برگزار شد

تجمعات مختلف به یاد قربانیان حمله در برلین برگزار شد
نگارش از Euronews

یک روز پس از حمله به شهروندان در بازارچه ای در برلین، مردم شهرهای مختلف آلمان یاد قربانیان این حادثه را گرامی داشتند.

یک روز پس از حمله به شهروندان در بازارچه ای در برلین، مردم شهرهای مختلف آلمان یاد قربانیان این حادثه را گرامی داشتند.

یکی از شهروندان در شهر برلین و در مقابل دروازۀ براندنبورگ، محلی که تجمعی به یاد ۱۲ قربانی این حمله برگزار شده بود، این حضور را یک پیام می داند و می گوید: « ما باید نشان بدهیم که با یکدیگر هستیم و رفتارمان طبیعی است. امیدوارم که خیلی از افراد هم این پیام را داشته باشند. اینجا در برلین ما همچنان به خیابان خواهیم آمد و زندگی را ادامه خواهیم داد. این پیام ما علیه این خشونت هاست، از هر کجا که بیایند.»

در شهر مونیخ نیز که در تابستان گذشته صحنۀ یک تیراندازی بود، مردم در بازارچۀ کریسمس این شهر حاضر بودند. یکی از شهروندان این شهر می گوید: « فکر می کنم این حادثه باعث خواهد شد که شما بیشتر از قبل به دور و بر خود توجه کنید اما ما نباید خودمان را مخفی کنیم. ما به عادات و کارهای معمول زندگی ادامه خواهیم داد و در برابر این گونه خشونت ها تسلیم نخواهیم شد.»

عامل حمله با کامیون به مردم در بازارچۀ کریسمس برلین هنوز پیدا نشده و مقامات آلمان می گویند پلیس جستجوها برای یافتن وی را گسترش داده است.

پلیس روز دوشنبه یک پناهجوی پاکستانی را که در همین رابطه دستگیر کرده بود روز سه شنبه بی ارتباط با این حادثه دانست و وی را آزاد کرد. این حمله بیش از ۵۰ مجروح برجای گذاشته است.

مطالب مرتبط