دانشمندان سرن با کشفی جدید، یک گام به شناخت «ضدماده» نزدیکتر شدند

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
دانشمندان سرن با کشفی جدید، یک گام به شناخت «ضدماده» نزدیکتر شدند

برای اولین بار دانشمندان سرن، بزرگ ترین آزمایشگاه فیزیک ذره ای جهان مستقر در سوئیس، موفق به مشاهده اثری از حضور «ضدماده» شدند و اکنون قادر به اندازه گیری ضدماده در طیف نوری هستند.

آنها به کمک تابش پرتوهای لیزر به ضد اتم ها توانستند برای اولین بار سطح انرژی ضدهیدروژن ها را اندازه گیری کنند.

جفری هنگست، مسئول آزمایشگاه آلپا در مرکز تحقیقات سرن سوئیس می گوید: «این رویایی است که به حقیقت پیوسته است. این کاری است که از بیست سال پیش خود را برای انجامش آماده می کردیم. اینکه بتوانیم تغییر وضعیت را در ذرات ضدهیدروژن ببینیم. این بزرگترین گام در زندگی حرفه ای من و در تاریخ این نوع از آزمایش ها است و شاخه کاملا جدیدی از فیزیک را به روی ما می گشاید.»

بنا بر نظریه های علمی، پس از انفجار بزرگ، در جهان به یک اندازه ماده و ضدماده تولید شده است.
ضدماده، خواصی ضد خواص ذرات ماده دارد یعنی در ضدماده بر خلاف ماده، هسته دارای بار منفی و ذرات مداری دارای بار مثبت است. (در ضد ماده نیز ذرات اتمی وجود دارد. مانند پوزیترون که ضدذرۀ الکترون است و برخلاف الکترون که بار منفی دارد، پوزیترون دارای بار مثبت است.)

با این موفقیت جدید می توان به رازگشایی از ضدماده ها پرداخت و به این سوال پاسخ داد که اگر پس از بیگ بنگ به یک اندازه ماده و ضدماده در جهان تولید شده است، چرا آنها یگدیگر را خنثی نکرده اند؟

برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید به منابع زیر مراجعه کنید:

https://home.cern/fr/about/updates/2016/12/alpha-observes-light-spectrum-antimatter-first-time

http://www.astronomy.com/news/2016/12/cern-scientists-get-the-first-glance-of-the-innards-of-antimatter

http://www.media.inaf.it/2016/12/19/ecco-lo-spettro-dellantimateria/

http://www.science20.com/quantum_gravity/blog/difference_between_matter_antimatter_dark_matter_and_negative_matter