2016-06-21

رویارویی ایتالیا و اسپانیا در مرحله یک هشتم نهایی جام ملتهای اروپا
Now playing Next
برکسیت؛ آمادگی بانک مرکزی اروپا، نگرانی بانک مرکزی آمریکا
Now playing Next
کمک مالی طرفداران «برکسیت» به کمپین ها بیشتر از رقیب است
Now playing Next