دیوان لاهه مقام سابق جمهوری دموکراتیک کنگو را به ۱۸ ماه حبس محکوم کرد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
دیوان لاهه مقام سابق جمهوری دموکراتیک کنگو را به ۱۸ ماه حبس محکوم کرد

دیوان بین المللی کیفری در لاهه، ژان پی یر بمبا، معاون سابق ریاست جمهوری کشور آفریقایی جمهوری دموکراتیک کنگو را به دلیل ارتکاب «جنایت جنگی» و «خشونت جنسی» به ۱۸ سال حبس محکوم کرد.

آقای بمبا در چارچوب توانایی ها و اختیارات خود، تمهیدات لازم و مناسب را برای جلوگیری از ارتکاب جرائم جنگی به کار نبسته است.

دیوان لاهه که در مارس گذشته ژان پی یر بمبا را به دلایل مذکور مجرم شناخته بود، وی را مسئول اصلی جرایمی خوانده که شبه نظامیان تحت فرمان او مرتکب شده بودند.

سیلویا استینر، قاضی دادگاه ضمن قرائت حکم صادره گفت: «هیات منصفه به این نتیجه رسیده که آقای بمبا در چارچوب توانایی ها و اختیارات خود، تمهیدات لازم و مناسب را برای جلوگیری از ارتکاب جرائم جنگی به کار نبسته است.»

شبه نظامیان تحت فرمان ژان پی یر بمبا طی پنج ماه در سال های ۲۰۰۲ و ۲۰۰۳ به تجاوز و کشتار نزدیک به ۱۵۰۰ عضو جنبش آزادیبخش کنگو، مستقر در جمهوری آفریقای مرکزی دست زده بودند. آنها همچنین متهم هستند که در این دوره به بسیاری از زنان جوان تجاوز کردند.