اخبار از بروکسل؛ پیامدهای اقتصادی برکسیت برای بریتانیا و چند کشور دیگر

اخبار از بروکسل؛ پیامدهای اقتصادی برکسیت برای بریتانیا و چند کشور دیگر
نگارش از Euronews

آخرین تلاش های طرفداران و مخالفان برکسیت در چهارچوب همه پرسی روز پنج شنبه در بریتانیا در جریان است.

آخرین تلاش های طرفداران و مخالفان برکسیت در چهارچوب همه پرسی روز پنج شنبه در بریتانیا در جریان است. مخالفان خروج بریتانیا همچنان از پیامدهای منفی برکسیت بر اقتصاد این کشور و نیز چند کشور اروپایی دیگر از جمله هلند، ایرلند و بلژیک می گویند. حتی آلمان و فرانسه نیز از زیان های خروج احتمالی بریتانیا از اتحادیه اروپا برحذر نخواهند بود.

این اطلاعات را به همراه خبر حضور رئیس کمیسیون اروپا در یونان و نیز تأثیر احتمالی جشنواره گلاستونبری بر نتیجه همه پرسی بریتانیا در «اخبار از بروکسل» ببینید.

مطالب مرتبط