حکم دادگاهی در بلژیک علیه فیس بوک

حکم دادگاهی در بلژیک علیه فیس بوک
نگارش از Euronews

دادگاهی در بلژیک به فیس بوک ۴۸ ساعت فرصت داد تا هر چه سریعتر ثبت فعالیت کاربران اینترنت را که در این وب سایت عضو نیستند متوقف کند. در صورتی که فیس

دادگاهی در بلژیک به فیس بوک ۴۸ ساعت فرصت داد تا هر چه سریعتر ردگیری فعالیت کاربران اینترنت را که در این وب سایت عضو نیستند متوقف کند.

در صورتی که فیس بوک از انجام حکم دادگاه سر باز بزند باید در انتظار حداکثر جریمه ۲۵۰ هزار یورو در روز باشد.

فیس بوک گفته است که به حکم دادگاه اعتراض می کند و ابراز امیدواری کرده است که اجرای حکم دادگاه بر فعالیت کاربران در بلژیک کمترین تاثیر منفی را به همراه داشته باشد.

مطالب مرتبط