آشپزی و استراحت در ساحل؛ مزایای گذران دوران بازنشستگی در جزیرهٔ موریس

آشپزی و استراحت در ساحل؛ مزایای گذران دوران بازنشستگی در جزیرهٔ موریس

با همکاری

«اینجا برای دوران بازنشستگی خیلی خوب است چون همه چیز نزدیک است. اینجا منظرهٔ کوه و دریا را با هم داریم.»

تازه‌ترین ویدیو