اعتراض کنشگران محیط زیست پرتغال

ویدیوها. کنشگران محیط زیست در قالب اجساد پریان دریایی در سواحل اقیانوس اطلس

همزمان با نشست سازمان ملل در خصوص مسائل اقلیمی، فعالان محیط زیست در حاشیه اقیانوس اطلس و در مراسمی نمادین نگرانی خود را از وضعیت خطرناک تغییرات اقلیمی ابراز داشتند. 

همزمان با نشست سازمان ملل در خصوص مسائل اقلیمی، فعالان محیط زیست در حاشیه اقیانوس اطلس و در مراسمی نمادین نگرانی خود را از وضعیت خطرناک تغییرات اقلیمی ابراز داشتند. 

در این مراسم گروهی از فعالان خود را به شکل اجساد پریان دریایی در آورده و با دراز کشیدن در ساحل دریا تلاش داشتند تا توجهات را نسبت به خطرات افزایش  گازهای گلخانه‌ای، اسیدی‌تر شدن آب دریا و همچنین خطراتی که زنجیره‌های غذایی آبزیان را هدف قرار داده، جلب کنند. 

در کنفرانس اقیانوس‌های سازمان ملل که در لیسبون، پایتخت پرتغال برگزار می‌شود قرار است در خصوص چگونگی بهبود وضعیت متزلزل اقیانوس‌ها و همچنین خطراتی که متوجه آبزیان است، بحث و گفتگو شود.

تازه‌ترین ویدیو