برگزاری مسابقه چرخاندن شاه‌بلوط در انگلستان

ویدیوها. برگزاری مسابقه چرخاندن شاه‌بلوط در انگلستان

بیش از ۲۰۰۰ نفر روز یکشنبه از شهرهای مختلف بریتانیا به روستای کوچکی در نورت همپتونشایر انگلستان آمدند تا تماشاگر مسابقه چرخاندن شاه‌بلوط مشهور به Conkers باشند. این مسابقه سال گذشته به دلیل همه گیری ویروس کرونا لغو شد.

بیش از ۲۰۰۰ نفر روز یکشنبه از شهرهای مختلف بریتانیا به روستای کوچکی در نورت همپتونشایر انگلستان آمدند تا تماشاگر مسابقه چرخاندن شاه‌بلوط مشهور به Conkers باشند. این مسابقه سال گذشته به دلیل همه گیری ویروس کرونا لغو شد.

امسال حدود ۲۵۰ نفر در این رویداد شرکت کردند که اکثر آنها نیز لباس‌های فانتزی بر تن داشتند. این بازی شامل چرخاندن شاه‌بلوطی است که از نخ آویزان شده است و شرکت کننده می‌کوشد تا پوسته آن را بشکند.

تازه‌ترین ویدیو