تصاویری از ونیز؛ اعتراض‌ حامیان محیط زیست به پهلوگیری کشتی‌های تفریحی
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست

تصاویری از ونیز؛ اعتراض‌ حامیان محیط زیست به پهلوگیری کشتی‌های تفریحی

پهلو گرفتن نخستین کشتی تفریحی در ساحل شهر ونیز طی ۱۷ ماه گذشته هر چند که امیدهای برخی شهروندان را به رونق دوباره صنعت گردشگری این شهر پس از فروکش کردن امواج پیاپی همه‌گیری کرونا زنده کرده ولی بار دیگر به اعتراض‌های حامیان محیط زیست دامن زد. ده‌ها فعال زیست محیطی روز شنبه سوار بر قایق‌های کوچک خود و در حالی که پرچم‌های ممنوعیت تردد کشتی‌های تفریحی را دست داشتند در ساحل شهر ونیز اقدام به مانوری اعتراضی کردند. البته این مانور اعتراضی با حمایت صدها معترض صف کشیده در ساحل همراه بود. حامیان محیط زیست سه‌شنبه گذشته نیز نامه‌ای سرگشاده را خطاب به ماریو دراگی، رئیس جمهوری ایتالیا منتشر کردند که ستاره‌هایی همچون فرانسیس فورد کاپولا آن را امضا کرده‌اند و از رئیس جمهوری خواسته‌اند که ممنوعیت تردد کشتی‌های تفریحی در سواحل ونیز را قانونی کند.

پهلو گرفتن نخستین کشتی تفریحی در ساحل شهر ونیز طی ۱۷ ماه گذشته هر چند که امیدهای برخی شهروندان را به رونق دوباره صنعت گردشگری این شهر پس از فروکش کردن امواج پیاپی همه‌گیری کرونا زنده کرده ولی بار دیگر به اعتراض‌های حامیان محیط زیست دامن زد. ده‌ها فعال زیست محیطی روز شنبه سوار بر قایق‌های کوچک خود و در حالی که پرچم‌های ممنوعیت تردد کشتی‌های تفریحی را دست داشتند در ساحل شهر ونیز اقدام به مانوری اعتراضی کردند. البته این مانور اعتراضی با حمایت صدها معترض صف کشیده در ساحل همراه بود. حامیان محیط زیست سه‌شنبه گذشته نیز نامه‌ای سرگشاده را خطاب به ماریو دراگی، رئیس جمهوری ایتالیا منتشر کردند که ستاره‌هایی همچون فرانسیس فورد کاپولا آن را امضا کرده‌اند و از رئیس جمهوری خواسته‌اند که ممنوعیت تردد کشتی‌های تفریحی در سواحل ونیز را قانونی کند.

تازه‌ترین ویدیو