کف‌زدن مردم برای پزشکان در فرانسه و سوییس

ویدیوها. کف‌زدن مردم برای پزشکان در فرانسه و سوییس

مردم سوییس و فرانسه، در حالیکه در قرنطینهٔ خانگی به سر می‌برند، کارکنان بخش بهداشت کشور خود را به پاس مبارزه سخت با بیماری همه‌گیر کوید-۱۹ تشویق می‌کنند. تشویق پزشکان و پرستاران از سوی مردم نخست در کشورهای ایتالیا و اسپانیا باب شد و حالا به شماری از دیگر کشورها نظیر پرتغال، یونان و سوییس نیز رسیده است. این تشویق‌ عمدتا به شکل کف‌زدن و در ساعات ۷ یا ۸ شب صورت می‌گیرد.

مردم سوییس و فرانسه، در حالیکه در قرنطینهٔ خانگی به سر می‌برند، کارکنان بخش بهداشت کشور خود را به پاس مبارزه سخت با بیماری همه‌گیر کوید-۱۹ تشویق می‌کنند. تشویق پزشکان و پرستاران از سوی مردم نخست در کشورهای ایتالیا و اسپانیا باب شد و حالا به شماری از دیگر کشورها نظیر پرتغال، یونان و سوییس نیز رسیده است. این تشویق‌ عمدتا به شکل کف‌زدن و در ساعات ۷ یا ۸ شب صورت می‌گیرد.

تازه‌ترین ویدیو