برگزاری جشنواره ساخت کلبه‌های برفی در نووسیبیرسک روسیه
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست

برگزاری جشنواره ساخت کلبه‌های برفی در نووسیبیرسک روسیه

شهر نووسیبیرسک در جنوب روسیه روز شنبه ۱۵ فوریه میزبان دهمین جشنوارۀ ساخت کلبه‌های برفی مشهور به «ایگلو» بود.

شهر نووسیبیرسک در جنوب روسیه روز شنبه ۱۵ فوریه میزبان دهمین جشنوارۀ ساخت کلبه‌های برفی مشهور به «ایگلو» بود.

شرکت‌کنندگان در این جشنواره، در حاشیۀ دریاچۀ مشهور نووسیبیرسک بیش از ۱۰۰ کلبۀ یخی را با برش قطعه‌های متراکم برف ساختند.

ساخت هرکدام از این ایگلوها حدودا ۲.۵ ساعت طول کشید و امسال ۵۵۰ شرکت کننده در این رقابت حضور داشتند.

جوایز این جشنواره در ۱۴ گروه اعطا شد؛ از جمله به افرادی که زیباترین، بزرگترین و محکم‌ترین ایگلو را ساخته بودند.

تازه‌ترین ویدیو

با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست