زنجیره انسانی برای دفاع از نظام خدمات درمانی دولتی در پاریس
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست

زنجیره انسانی برای دفاع از نظام خدمات درمانی دولتی در پاریس

صدها نفر، از جمله پرستاران و پزشکان روز یکشنبه با تشکیل یک زنجیره انسانی به دور بیمارستان روبر دبره در پاریس، خواستار افزایش منابع مالی و شمار پرسنل مراکز درمانی عمومی شدند.

صدها نفر، از جمله پرستاران و پزشکان روز یکشنبه با تشکیل یک زنجیره انسانی به دور بیمارستان روبر دبره در پاریس، خواستار افزایش منابع مالی و شمار پرسنل مراکز درمانی عمومی شدند.

کارکنان این بیمارستان، همراه با بسیاری از پزشکان و پرستاران دیگر در سراسر فرانسه از ماه مارس سال گذشته اعتراض به شرایط سخت کاری را آغاز کرده اند. پرسنل بهداشتی بسیاری از بیمارستان‌ها در پاریس می‌گویند که به دلیل کمبود نیروی کار و منابع مالی، امکان ارائه درست خدمات به مراجعان را ندارند.

ژولی، پزشک قسمت مراقبت‌های ویژه (احیا) بخش اطفال می‌گوید: ««دو سال هم نشده که در بیمارستان دولتی کار می‌کنم اما پیشاپیش فرسوده‌ام...»

پزشکان و پرستاران فرانسوی به ویژه به کمبود پرسنل در بخش‌ فوریت‌های پزشکی معترضند.

تازه‌ترین ویدیو