جشن پرشور قهرمانی واشنگتن نشنالز در لیگ حرفه ای بیسبال آمریکا
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست

جشن پرشور قهرمانی واشنگتن نشنالز در لیگ حرفه ای بیسبال آمریکا

اعضای تیم واشنگتن نشنالز پس از کسب نخستین قهرمانی در لیگ حرفه ای بیسبال آمریکای شمالی موسوم به «ام.ال.بی» به جشن و پایکوبی پرداختند. نماینده شهر واشنگتن چهارشنبه شب در هفتمین فینال رقابت های لیگ حرفه ای بیسبال آمریکا موفق شد با نتیجه ۶ بر ۲ از سد هوستون اَستروز بگذرند و برای نخستین بار جام قهرمانی مسابقات را به خانه ببرد. گرفتن حمام آبجو و پایکوبی در رختکن ورزشگاه محل برگزاری هفتمین فینال بخشی از جشن پرشور قهرمانی بازیکنان واشنگتن نشنالز بود.

اعضای تیم واشنگتن نشنالز پس از کسب نخستین قهرمانی در لیگ حرفه ای بیسبال آمریکای شمالی موسوم به «ام.ال.بی» به جشن و پایکوبی پرداختند. نماینده شهر واشنگتن چهارشنبه شب در هفتمین فینال رقابت های لیگ حرفه ای بیسبال آمریکا موفق شد با نتیجه ۶ بر ۲ از سد هوستون اَستروز بگذرند و برای نخستین بار جام قهرمانی مسابقات را به خانه ببرد. گرفتن حمام آبجو و پایکوبی در رختکن ورزشگاه محل برگزاری هفتمین فینال بخشی از جشن پرشور قهرمانی بازیکنان واشنگتن نشنالز بود.

تازه‌ترین ویدیو

با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست