دانشگاه‌های روسیه از مسکو تا خاور دور؛ مقصد دانشجویان خارجی
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست

دانشگاه‌های روسیه از مسکو تا خاور دور؛ مقصد دانشجویان خارجی

با همکاری

مسلم است که همه دانشگاه‌ها و مراکز علمی این کشور در مسکو نیستند و دانشجویان خارجی نیز به انتخاب شهرهای دیگر حتی در خاور دور روسیه (ناحیه وسیعی در شرق آسیا) تمایل بیشتری دارند.

تازه‌ترین ویدیو

با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست