شیوه تازه آموزش زبان و فناوری‌های تازه به کودکان در روسیه
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست

شیوه تازه آموزش زبان و فناوری‌های تازه به کودکان در روسیه

با همکاری

«صبح با کلاس زبان انگلیسی شروع می‌شود. بعد کلاس تئاتر و رقص به فرانسوی را داریم و عصر هم بچه‌ها به یک زبان دیگر با هم بازی می‌کنند.»

تازه‌ترین ویدیو

با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست