از فناوری اطلاعات تا دانش روباتیک؛ آموزش‌های فوق‌برنامه در ازبکستان

ویدیوها. از فناوری اطلاعات تا دانش روباتیک؛ آموزش‌های فوق‌برنامه در ازبکستان

با همکاری

ازبکستان با هدف ایجاد تحول در تعلیم و تربیت گام‌های بلندپروازانه‌ای در زمینهٔ آموزش‌های فوق‌برنامه برداشته است.

تازه‌ترین ویدیو