شاگردان خارجی، تشنه ورود به مدارس هنری روسیه
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست

شاگردان خارجی، تشنه ورود به مدارس هنری روسیه

با همکاری

آکادمی واگانووا در سن‌پترزبورگ یکی از قدیمی‌ترین و مشهورترین مدارس رقص جهان است که بسیاری از نوجوانان رویای راه یافتن به آن را دارند.

تازه‌ترین ویدیو

با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست