موج سواری در خلیج وایمئا

ویدیوها. موج سواری در خلیج وایمئا

علاقمندان به موج سواری در رقابت های بزرگ «ادی» در وایمئا در هاوایی شرکت کردند. ادی هنگامی برگزار می شود که امواج خلیج وایمئا به شش متر برسد. از سال ۱۹۸۴ تا کنون این رویداد تنها ۹ بار رخ داده است.

علاقمندان به موج سواری در رقابت های بزرگ «ادی» در وایمئا در هاوایی شرکت کردند. ادی هنگامی برگزار می شود که امواج خلیج وایمئا به شش متر برسد. از سال ۱۹۸۴ تا کنون این رویداد تنها ۹ بار رخ داده است.

تازه‌ترین ویدیو