مجمع جهانی اقتصاد

موضوعات داغ روز

More about this topic

canva.com
در حال نمایش بعدی
نشست مجمع جهانی اقتصاد داووس مه ۲۰۲۲
در حال نمایش بعدی
آگهی
نشست گروه بیست؛ آغاز گفتگوی قدرت های بزرگ اقتصادی در سایه اختلاف ها و چالش
در حال نمایش بعدی
ده اقتصاد برتر جهان؛ جایگاه کشورهای خاورمیانه کجاست؟
در حال نمایش بعدی
کمیسر اروپا در امور اقتصادی و مالی: مهمترین ضعف ساختاری اروپا کمبود سرمایه گذاری است
در حال نمایش بعدی
مجمع جهانی اقتصاد در داووس، سال ۲۰۱۷ از نظر اقتصادی و ژئوپولیتیک آبستن چه حوادثی خواهد بود؟
در حال نمایش بعدی