More about this topic

آگهی
ورود فضانوردان به ایستگاه بین‌المللی فضایی
در حال نمایش بعدی
شرکت نورولینک یک تراشه در مغز خوک کار گذاشته است
در حال نمایش بعدی
فضانوردان اسپیس ایکس در حال ورود به ایستگاه بین المللی فضایی
در حال نمایش بعدی
اسپیس‌ایکس کپسول دراگون را با موفقیت به فضا پرتاب کرد
در حال نمایش بعدی