More about this topic

رجب طيب اردوغان

موضوعات داغ روز

More about this topic

آگهی
بن علی ییلدریم متحد نزدیک رجب طیب اردوغان، نخست وزیر آینده ترکیه خواهد بود
در حال نمایش بعدی