More about this topic

پرتغال

موضوعات داغ روز

More about this topic

Alessandra Tarantino
در حال نمایش بعدی
تمرین تیم بنفیکا
در حال نمایش بعدی
آگهی
قدردانی ماموران پلیس پرتغال از پرستاران و پزشکان
در حال نمایش بعدی
 مهاجم پورتو در  اعتراض به شعار نژادپرستانه زمین مسابقه را ترک کرد
در حال نمایش بعدی
گرتا تونبرگ برای شرکت در اجلاس تغییرات آب و هوایی به اروپا بازگشت
در حال نمایش بعدی
سرمایه گذاری‌های گستردۀ خارجی در استان «کوانزا سول» آنگولا
در حال نمایش بعدی
انتخابات پارلمانی پرتغال؛ پیروزی دوباره حزب سوسیالیست حاکم
در حال نمایش بعدی