More about this topic

احزاب پوپولیست

موضوعات داغ روز

More about this topic

آندره ونتورا، رهبر پوپولیست حزب شگا
در حال نمایش بعدی
لوگوی حزب راست افراطی آلترناتیو برای آلمان
در حال نمایش بعدی
روبرتو گوالتیری، شهردار جدید شهر رم
در حال نمایش بعدی
اعتراض ضد دولتی در بوداپست، مجارستان
در حال نمایش بعدی
آگهی