بحران پارلمانی

موضوعات داغ روز

More about this topic

پارلمان ترکیه بخش های کلیدی طرح اصلاح قانون اساسی را تصویب کرد
در حال نمایش بعدی
آگهی
ماریانو راخوی مسئولیت تشکیل دولتی جدید در اسپانیا را برعهده گرفت
در حال نمایش بعدی