محکومیت و لغو نمایندگی رهبران حزب دموکراتیک خلق در ترکیه

محکومیت و لغو نمایندگی رهبران حزب دموکراتیک خلق در ترکیه
نگارش از Euronews

پارلمان ترکیه عضویت فیگن یوکسکداغ، یکی از رهبران حزب دموکراتیک خلق ترکیه را بعنوان نمایندۀ این نهاد قانونگذاری باطل کرد.

پارلمان ترکیه عضویت فیگن یوکسکداغ، یکی از رهبران حزب دموکراتیک خلق ترکیه را بعنوان نمایندۀ این نهاد قانونگذاری باطل کرد.

ابطال نمایندگی فیگن یوکسکداغ در پارلمان ترکیه پس از آن اعلام می شود که دادگاهی وی را نیز در اتهاماتی نظیر تبلیغات تروریستی گناهکار شناخته است.

لغو نمایندگی وی در پارلمان ترکیه به فاصلۀ چند ساعت از صدور حکم محکومیت صلاح الدین دمیرتاش، دیگر رهبر این حزب به پنج ماه زندان صورت می گیرد.

یکی از شهروندان ترکیه در واکنش به این اقدام پارلمان می گوید : « آنها می توانند هر تعداد از نمایندگان را که می خواهند از پارلمان بیرون کنند، حزب دموکراتیک خلق ها همچنان قوی باقی خواهد ماند. آنها باید این را بدانند، من قبلا به حزب عدالت و توسعه رای داده بودم اما رفتار آنها با کردها را دیدم و دیگر هرگز به حزب عدالت و توسعه رای نخواهم داد.»

صلاح الدین دمیرتاش و فیگن یوکسکداغ هر دو از ماه نوامبر گذشته و به اتهاماتی نظیر «توهین به ملت ترکیه و اقدام تروریستی» در بازداشت بسر می برند.

حزب دموکراتیک خلق ها اعلام کرده است در اعتراض به این احکام به دادگاه حقوق بشر اروپا شکایت خواهد کرد. فیگبن یوکسکداغ و صلاح الدین دمیرتاش همچنین با اتهاماتی نظیر «رهبری یک سازمان تروریستی» با خطر محکومیت های طولانی مدت از جمله ۱۴۲ سال زندان روبرو هستند. دولت ترکیه این حزب و رهبران آن را به همکاری با گروه پ.کا.کا متهم می کند.

ابطال نمایندگی و محکومیت رهبران حزب دموکراتیک خلق های ترکیه به فاصلۀ دو ماه از همه پرسی در این کشور صورت می گیرد که به رجب طیب اردوغان امکان می دهد تا سال ۲۰۱۹ بعنوان رئیس جمهوری در قدرت باقی بماند.

مطالب مرتبط