اسکار پیستوریوس

موضوعات داغ روز

More about this topic

اسکار پیستوریوس به بیمارستان منتقل شد٬ گمانه زنی ها از خودکشی او حکایت دارد
در حال نمایش بعدی
آگهی
شهادت روانشناس بالینی اسکار پیستوریوس برای جلوگیری از انتقال او به زندان
در حال نمایش بعدی