لوکزامبورگ؛ مخالفت با حق رای خارجی ها

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
لوکزامبورگ؛ مخالفت با حق رای خارجی ها

خبر کوتاه

مردم لوکزامبورگ در یک همه پرسی با دادن حق رای به خارجی ها مخالفت کردند.

حدود ۴۵ درصد از جمعیت ۵۴۰ هزار نفری لوکزامبورگ را خارجی ها تشکیل می دهند. تنها ۲۲ درصد رای دهندگان در این همه پرسی به حق رای خارجی ها رای مثبت دادند.

بیشتر خارجی های ساکن در لوکزامبورگ را پرتغالی ها و همچنین کارگرانی از آلمان، فرانسه و بلژیک تشکیل می دهند.