اسکار پیستوریوس قهرمان پارالمپیک به بازداشت خانگی منتقل شد

اسکار پیستوریوس قهرمان پارالمپیک به بازداشت خانگی منتقل شد
نگارش از Euronews

خبر کوتاه اسکار پیستوریوس قهرمان پاراالمپیک دومیدانی که با شلیک گلوله دوست دخترش را کشته بود بعد از گذراندن ده ماه از محکومیتش، از زندانی در آفریقای

خبر کوتاه

اسکار پیستوریوس قهرمان پارالمپیک دومیدانی که با شلیک گلوله دوست دخترش را کشته بود بعد از گذراندن ده ماه از محکومیتش، از زندانی در آفریقای جنوبی آزاد شد تا مابقی محکومیت پنج ساله خود را در بازداشت خانگی بگذراند.

بر اساس قوانین آفریقای جنوبی اگر زندانی یک ششم طول مدت محکومیت خود را بگذراند می تواند مابقی محکومیت خود را در بازداشت خانگی طی کند.

مطالب مرتبط