More about this topic

مردی که یک زن را در ظهر ایرپین، در اطراف کی‌یف به کول کشیده است. ۶ مارس ۲۰۲۲Photo Gallery
در حال نمایش بعدی
آگهی
ویدئو؛ سُر خوردن خودروها و عابران در خیابان‌های پوشیده از یخ پایتخت اوکراین
در حال نمایش بعدی
Efrem Lukatsky
در حال نمایش بعدی