More about this topic

محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران
در حال نمایش بعدی
وزیر خارجه ایران
در حال نمایش بعدی
آگهی
khamenei.ir
در حال نمایش بعدی
Peter Dejong
در حال نمایش بعدی
محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران
در حال نمایش بعدی
دیدار محمدجواد ظریف، وزیر خارجه ایران و هیات طالبان در تهران
در حال نمایش بعدی
وزیران خارجه ایران و ترکیه
در حال نمایش بعدی
یووال اشتاینیتز، وزیر انرژی اسرائیل
در حال نمایش بعدی
محمدجواد ظریف، وزیر خارجه ایران
در حال نمایش بعدی
رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه و جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران
در حال نمایش بعدی