More about this topic

U.S. President Donald Trump
در حال نمایش بعدی
آگهی
نشست تغییرات اقلیمی در مراکش؛ توافق شد تا توافق پاریس به اجرا درآید
در حال نمایش بعدی
حاضران در نشست تغییرات اقلیمی مراکش در برابر باور ترامپ: اقدام و عمل وظیفه ای فوری است
در حال نمایش بعدی
اخبار از بروکسل؛ موافقت منطقه والونی بلژیک با امضای «سِتا»
در حال نمایش بعدی