More about this topic

آتش‌سوزی در یونان
در حال نمایش بعدی
آتش‌سوزی گسترده در یونان
در حال نمایش بعدی
آگهی
عکس آرشیوی از جستجوی پناهجویان حادثه دیده در آب‌های ترکیه
در حال نمایش بعدی
کریستوس پاپاس بعد از ۹ ماه فرار بازداشت شد
در حال نمایش بعدی
کمپ مهاجران در یونان
در حال نمایش بعدی
Giannis Spyrounis
در حال نمایش بعدی
یک مهاجر افغان در یونان که فرزند خود را در جریان مهاجرت از دست داد
در حال نمایش بعدی