آتش سوزی در بیمارستان یونانی بالکلی استانبول

ویدیوها. بیمارستان یونانی بالکلی استانبول در آتش سوخت

شعله‌های آتش بیمارستان «بالکلی رام» در محله زیتون بورنو استانبول را به دلیلی که هنوز معلوم نیست فرا گرفت. بدنبال این آتش‌سوزی و همزمان با تخلیه حاضران در بیمارستان، تیم‌های پلیس، اورژانس و آتش‌نشانی به محل حادثه اعزام شدند. استانداری استانبول چند ساعت پس از این واقعه اعلام کرد که آتش‌سوزی مهار شده و عملیات برای جلوگیری از شروع مجدد آتش‌سوزی در جریان است.

شعله‌های آتش بیمارستان «بالکلی رام» در محله زیتون بورنو استانبول را به دلیلی که هنوز معلوم نیست فرا گرفت. بدنبال این آتش‌سوزی و همزمان با تخلیه حاضران در بیمارستان، تیم‌های پلیس، اورژانس و آتش‌نشانی به محل حادثه اعزام شدند. استانداری استانبول چند ساعت پس از این واقعه اعلام کرد که آتش‌سوزی مهار شده و عملیات برای جلوگیری از شروع مجدد آتش‌سوزی در جریان است.

تازه‌ترین ویدیو