پارلمان اروپا

موضوعات داغ روز

More about this topic

گروهی از زنان که افغانستان را ترک کرده‌اند
در حال نمایش بعدی
آگهی
پارلمان اروپا
در حال نمایش بعدی
 Ahmad Shah Massoud
در حال نمایش بعدی
ساختمان بانک مرکزی اروپا در فرانکفورت آلمان
در حال نمایش بعدی
دیوید ساسولی رئیس پارلمان اروپا
در حال نمایش بعدی
عملیات نجات پناهجویان سانحه دیده در دریای مدیترانه
در حال نمایش بعدی
کودکان و مادران آنها در کمپ الهول سوریه
در حال نمایش بعدی
کارلس پوجدمون
در حال نمایش بعدی
Johanna Geron
در حال نمایش بعدی