More about this topic

پارلمان اروپا

موضوعات داغ روز

More about this topic

اورزولا فن درلاین، رئیس کمیسیون اروپا
در حال نمایش بعدی
نمایی از پارلمان اروپا در استراسبورگ فرانسه به تاریخ چهاردهم مارس ۲۰۲۳.
در حال نمایش بعدی
Volodymyr Zelenskyy and Roberta Metsola.  Feb. 9, 2023
در حال نمایش بعدی
آگهی
حساسیت روی برابری دستمزد در اتحادیه اروپا بیشتر می‌شود
در حال نمایش بعدی
پارلمان اروپا
در حال نمایش بعدی
پارلمان اروپا
در حال نمایش بعدی
رئیس کمیسیون اروپا، اورسولا فون در لاین، چهارشنبه، ۱۵ مارس ۲۰۲۳.
در حال نمایش بعدی
رضا پهلوی، فرزند آخرین پادشاه ایران
در حال نمایش بعدی
مارک تارابلا، نماینده بلژیکی پارلمان اروپا در مصاحبه با رسانه‌ها در بروکسل به تاریخ سیزدهم دسامبر ۲۰۲۲.
در حال نمایش بعدی
QatarGate
در حال نمایش بعدی
هانا نویمان و پارلمان اروپا
در حال نمایش بعدی
پارلمان اروپا
در حال نمایش بعدی
روبرتا متسولا، رئیس پارلمان اروپا
در حال نمایش بعدی
پارلمان اروپا
در حال نمایش بعدی